top of page

 

Naast mijn academische activiteiten treed ik regelmatig op als juridisch adviseur. Ik adviseer advocatenkantoren, multinationals, midden- en kleinbedrijf, overheden en NGOs over uiteenlopende juridische vragen. Mijn missie is om optimaal bij te dragen aan praktische en duurzame oplossingen voor de cliënt. Hierbij maak ik regelmatig gebruik van mijn ervaringen als rechter en arbiter.

 

Ik ben beschikbaar om te adviseren over:

Privaatrechtelijke vragen

 • aansprakelijkheidsrecht

 • schadevergoedingsrecht

 • contractenrecht

 • productenaansprakelijkheid

 • oneerlijke handelspraktijken

 • Engels aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

 • samenloop EU-recht en EVRM met bovenstaande gebieden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • nationale en transnationale aansprakelijkheid van bedrijven voor schending van mensenrechten

 • wettelijke due diligence verplichtingen voor bedrijven

 • operationaliseren van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de United Nations Guiding Principles

 • opstellen van een duurzaam beleidsplan voor het respecteren van mensenrechten

 • opstellen en implementeren van een mensenrechten due diligence proces

 • strategische afstemming van maatschappelijk verantwoord ondernemen met de Sustainable Development Goals

Voor meer informatie over mijn advisering kunt u hier contact opnemen.

IMG_4532 (1).jpeg
bottom of page