top of page

Cees van Dam doceert, adviseert en schrijft al ruim 30 jaar over aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekering.

In augustus 2023 verscheen bij Boom Juridisch de vierde druk van zijn veelgeprezen hand- en studieboek Aansprakelijkheidsrecht. Deze druk behandelt het volledige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Het boek is geschreven voor de rechtspraktijk en voor bachelor- en masterstudenten Nederlands recht.

De vierde druk bevat tevens een transponeringstabel zodat de (beperkte) wijzigingen in de paragraafnummers eenvoudig kunnen worden gevonden.

S

De eerste druk van Aansprakelijkheidsrecht verscheen in 2000, de tweede druk in 2015 en de derde druk in 2020. 

________________________________________________
 

Publicaties

 

Aansprakelijkheidsrecht

4e druk, Den Haag: Boom Juridisch, 2023 (inhoudsopgave)

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor leveranciers en afnemers

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2022/45, p. 385-401

Doorbraak in de aansprakelijkheid van moedervennootschappen. Over drie Shell-nederlagen, het einde van een tijdperk en nieuwe paradigma's

In: A.R.J. Croiset van Uchelen e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2020-2021 (Deventer: Wolters Kluwer, 2021), p. 177-219

Corona en potentiële aansprakelijkheidsclaims

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2020/3, p. 94-102

Coronacrisismanagement: wetgeving, toezicht en aansprakelijkheid

VAST Magazine 2020, B-0021, p. 24-27

Corona en potentiële aansprakelijkheidsclaims

VAST Magazine 2020, B-0020, p. 20-23

Aansprakelijkheidsrecht

3de druk, Den Haag: Boom Juridisch, 2020

A Bank's Duty of Care: Netherlands (with Danny Busch and Bart van der Wiel)

In: Danny Busch and Cees van Dam (eds.), A Bank's Duty of Care (London: Hart, 2017), p. 203-247

Aansprakelijkheidsrecht

2e druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2015

Taxus revisited. Een kleine taxonomie van het kennisvereiste

Maandblad voor Vermogensrecht 2015/7-8, p. 229-234

Het aansprakelijkheidsrecht 25 jaar later. Hoe het EVRM het perspectief op het aansprakelijkheidsrecht verandert

Verkeersrecht 2015/60, p. 221-226

Kritische reflecties op het systeem-Van Maanen (met Martien van Dam)

In: René de Groot e.a. (red.), Kritiek op recht, Van Maanen-bundel (Deventer: Kluwer, 2014), p. 61-84

Civielrechtelijke aspecten van Libor en Euriobor manipulaties

Ondernemingsrecht 2014/88, p. 432-444

Het EVRM en de aansprakelijkheid van private partijen

Verkeersrecht 2014/164, p. 41-417

Over Uber en de financiële risico's voor de moderne snorder

Verkeersrecht 2014/136, p. 330-334

Laat Malaysia en de KLM betalen

Opinie, NRC Handelsblad, 29 juli 2014

Is de touroperator aansprakelijk voor een beroving op de parkeerplaats?

De Uitspraak, NRC Handelsblad, 28 april 2014

Een effectief rechtsmiddel voor een bewusteloos slachtoffer. Opmerkingen naar aanleiding van een baanbrekend vonnis

Verkeersrecht 2013/143, p. 442.448

Begroting en verhoging van het smartengeld. Wat Nederland kan leren van Engelse Guidelines en Duitse grondrechten

Verkeersrecht 2013/93, p. 256-268

 

Het regeerakkoord over managers en wilde dieren

Verkeersrecht 2013/1, p. 3-4

 

Stagnerende smartengeldbedragen: kan de Hoge Raad er wat aan doen? (met Niels Frenk)

Nederlands Juristenblad 2012/2299, p. 2819-2821

 

Begroting van smartengeld in Engeland

Verkeersrecht 2012/2, p. 11-15

 

Nederland aansprakelijk jegens Srebrenica nabestaanden

Verkeersrecht 2011/7-8, p. 198-199

 

Liability of Regulators New Dutch Style

In: C. Vanschoubroeck, W. Devroe, K. Geens and J. Stuyck (eds.), Over grenzen, Liber amicorum Herman Cousy (Antwerpen-Cambridge: Intersentia, 2011), p. 717-729

 

Lord Bingham of Cornwall (1933-2010)

Nederlands Juristenblad 2010/2193, p. 2701-2702

 

Aansprakelijkheid voor falend toezicht in tijden van financiële cholera. Over coma-bankieren, vuvuzela-juristerij en De Nederlandsche Bank

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 27 (2010), p. 224-246

 

De gemiddelde Euro-consument - een pluriform fenomeen: over de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de rechtspraak van het Hof van Justitie

SEW 2009, p. 3-11

 

Aansprakelijkheid van de Europese Commissie en de NMa voor falend toezicht op fusies en overnames. Naar aanleiding van GEA 11 juli 2007, Zaak T-351/03 (Schneider Electric/Commissie)

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13 (2007) 12, p. 272-283

 

Aansprakelijkheid van toezichthouders (Rapport voor het Ministerie van Justitie)

London, British Institute of International and Comparative Law (2006)

Kabinetsstandpunt


 

S

________________________________________________
 

ASR 4e druk - Omslag.jpeg

Voor weinig geld rijk in het aansprakelijkheidsrecht: 650 pagina's overzichtelijke en actuele informatie voor € 58,50 (5% korting voor studenten)

 

Behandelt het volledige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht.

Inclusief relevante ontwikkelingen in het Unierecht en de rechtspraak van het EHRM.

Geschreven voor de rechtspraktijk en voor bachelor- en masterstudenten Nederlands recht.

Bekijk hier de inhoudsopgave.


 

bottom of page