top of page

Cees van Dam doceert, adviseert en schrijft al ruim 30 jaar over aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekering.
 

In maart 2020 verscheen bij Boom Juridisch de derde druk van zijn veel geprezen hand- en studieboek Aansprakelijkheidsrecht. Deze druk omvat het volledige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Het boek is geschreven voor bachelor- en masterstudenten Nederlands recht en voor de rechtspraktijk.


De eerste druk van dit veel geraadpleegde en geciteerde boek verscheen in 2000. De tweede druk dateert van 2015. De vierde druk is voorzien voor 2023.

_________________________________________________

Publicaties

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor leveranciers en afnemers nieuw

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2022/45, p. 385-401

Doorbraak in de aansprakelijkheid van moedervennootschappen. Over drie Shell nederlagen, het einde van een tijdperk en nieuwe paradigma's

In: A.R.J. Croiset van Uchelen e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corpoate Litigation 2020-2021 (Deventer: Kluwer, 2021), p. 177-219 (publicatie op deze site na 14 maart 2022)

Aansprakelijkheidsrecht

3e druk, Den Haag: Boom Juridisch, 2020 (inhoudsopgave) (erratum)

Corona en potentiële aansprakelijkheidsclaims

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2020/3, p. 94-102

Coronacrisismanagement: wetgeving, toezicht en aansprakelijkheid

VAST Magazine 2020, B-0021, p. 24-27

Corona en potentiële aansprakelijkheidsclaims

VAST Magazine 2020, B-0020, p. 20-23 

A Bank's Duty of Care: Netherlands (with Danny Busch and Bart van der Wiel)

In: Danny Busch and Cees van Dam (eds.), A Bank’s Duty of Care (London: Hart, 2017), p. 203-247

Aansprakelijkheidsrecht

2e druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2015

Taxus revisited. Een kleine taxonomie van het kennisvereiste

Maandblad voor Vermogensrecht (2015) 7/8, p. 229-234

 

Het aansprakelijkheidsrecht 25 jaar later. Hoe het EVRM het perspectief op het aansprakelijkheidsrecht verandert

Verkeersrecht 63 (2015) 6 (60), p. 221-226

Kritische reflecties op het systeem Van Maanen (met Martien van Dam)

In: René de Groot e.a. (red.), Kritiek op recht, Van Maanen-bundel (Deventer: Kluwer, 2014), p. 61-84

Civielrechtelijke aspecten van Libor en Euribor manipulaties

Ondernemingsrecht (2014) 9 (88), p. 432-444

Het EVRM en de aansprakelijkheid van private partijen

Verkeersrecht 62 (2014) 11 (164), p. 410-417

Over Uber en de financiële risico’s voor de moderne snorder

Verkeersrecht 62 (2014) 9 (136), p. 330-334

Laat Malaysia en de KLM betalen

Opinie, NRC Handelsblad, 29 juli 2014 (Opinie)

Is de touroperator aansprakelijk voor een beroving op de parkeerplaats?

NRC Handelsblad, 28 april 2014 (De Uitspraak)

Begroting en verhoging van het smartengeld. Wat Nederland kan leren van Engelse Guidelines en Duitse grondrechten

Verkeersrecht 61 (2013) 7/8 (93), p. 256-268

Een effectief rechtsmiddel voor een bewusteloos slachtoffer. Opmerkingen naar aanleiding van een baanbrekend vonnis

Verkeersrecht 61 (2013) 12 (143), p. 442-448

Het regeerakkoord over managers en wilde dieren

Verekeersrecht 61 (2013) 1 (1), p. 3-4

Stagenerende smartengeldbedragen: kan de Hoge Raad er wat aan doen? (met Niels Frenk)

Nederlands Juristenblad 40 (2012) 40 (2299), p. 2819-2821

Begroting van smartengeld in Engeland

Verkeersrecht 60 (2012) 1 (2), p. 11-15

Nederland aansprakelijk jegens Srebrenica nabestaanden

Verkeersrecht 59 (2011) 7/8, p. 198-199.

Liability of Regulators New Dutch Style

In: C. Van Schoubroeck, W. Devroe, K. Geens and J. Stuyck (eds.), Over grenzen, Liber amicorum Herman Cousy (Antwerpen-Cambrigde: Intersentia, 2011), p. 717-729

Lord Bingham of Cornhill (1933-2010)

Nederlands Juristenblad 38 (2010) 2193, p. 2701-2702

Aansprakelijkheid voor falend toezicht in tijden van financiële cholera - Over coma-bankieren, vuvuzela-juristerij en De Nederlandsche Bank

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 27 (2010) 9, p. 224-246

De gemiddelde Euro-consument - een pluriform fenomeen: over de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de rechtspraak van het Hof van Justitie

SEW (2009), p. 3-11

Aansprakelijkheid van de Europese Commissie en de NMa voor falend toezicht op fusies en overnames. Naar aanleiding van GEA 11 juli 2007, Zaak T-351/03 (Schneider Electric/Commissie)

Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13 (2007) 12, p. 272-283.

Aansprakelijkheid van toezichthouders (Rapport voor het Ministerie van Justitie)

London, Briitish Institute of International and Comparative Law, 2006.

Kabinetsstandpunt

191126 Omslag Signaalrood.jpg
  • Omvat het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht.

  • Geschreven voor bachelor- en masterstudenten Nederlands recht en voor de rechtspraktijk.

  • Inclusief relevante ontwikkelingen op het gebied van het Unierecht en de rechtspraak van het EHRM.

  • Actuele voorbeelden: de geïmplementeerde EU-richtlijn over schadevergoeding na schending van het mededingingsrecht, en de rol van art. 2 en 8 EVRM in de arresten Urgenda en Groningenveld.

  • Andere actuele onderwerpen waarbij korter of langer wordt stilgestaan: Srebrenica, Chroom-6, Q-koorts, de schietpartij in Alphen aan den Rijn, voetballer Appie Nouri, de Staatsloterij, uitlatingen op Facebook, Twitter en Instagram, zelfrijdende auto’s, robots en algoritmen.

bottom of page